Valori

Despre GTR

GTR-ul este un grup de lideri din România care formează un context de comunicare şi cooperare în lucrarea de extindere a Împărăţiei lui Dumnezeu.

Membrii GTR sunt lideri influenţi care colaborează de peste 10 ani şi provin din mai multe oraşe, reprezentând toate zonele geografice şi istorice ale ţării, care s-au evidenţiat prin interesul lor pentru relevanţă în slujire, conlucrare cu alţi lideri şi dorinţa ca tinerii români să fie „sare şi lumină” în toate aspectele societăţii noastre, după modelul şi învăţătura Mântuitorului Isus.

În calitate de lideri chemaţi de Dumnezeu să slujim Generaţiilor Tinere din România (GTR) ne-am dedicat împreună pentru împlinirea unei misiuni comune şi trăirii unor valori biblice.

Valorile călăuzitoare asumate:

  • Integritate morală şi Scripturală;
  • Conducere & lucrare în echipă;
  • Focalizare pe Împărăţie;
  • Excelenţă în trăire şi slujire;
  • Darea de socoteală;
  • Iniţiativă şi strategie.

Fără a fi în competiţie cu alte grupuri sau organizaţii, ne propunem să fim recunoscuţi prin împlinirea misiunii şi viziunii asumate şi, mai ales, prin întruparea valorilor călăuzitoare GTR.